Ihmisoikeusliitto: Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä

25.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ihmisoikeusliitto pitää tärkeänä sitä, että ihmiskaupan uhrien auttamiseen ja tunnistamiseen liittyvistä tehtävistä säädetään lailla, jotta viranomaisten vastuunjako selkiytyy ja uhrien kohtelu on yhdenvertaista

Ihmisoikeusliitto kannattaa esityksen tavoitteita ja pitää tärkeänä uhrien ihmisoikeuksien turvaamisen nostamista yhdeksi uudistuksen tavoitteista.

Kaikilta osin hallituksen esityksen sisältö ei ole samansuuntainen esityksen tavoitteiden kanssa.

Ihmiskauppa ja sen tunnistaminen on lisääntynyt myös Suomessa. Tämän vuoksi uhrien aseman parantaminen on tärkeää ja kiireellistä. Luonnoksessa myös korostuu ulkomaalaisvalvonta ja rikostentorjunta, kun pääpainon pitäisi olla uhrien suojelemisessa. Sosiaali-ja terveysalan ammattilaisten jatyösuojeluviranomaisten sekä työmarkkina-ja kansalais-järjestöjen rooliin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments