Valtioneuvoston viestintäosasto: Suomelle kanne komissiolta rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin 2010/31/EU täytäntöönpanon viivästymisestä

11.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomi on vastaanottanut 8.7.2014 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa

Komissio katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt kyseisen direktiivin
mukaisia velvoitteitaan, sillä se ei ole antanut kaikkia tarvittavia
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä direktiivin saattamiseksi
osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivissä säädetyssä määräajassa.
Manner-Suomen osalta kyse on direktiivin 2 artiklan 2 kohdan ja 9
artiklan 1 kohdan saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Ahvenanmaan maakunnan osalta kyse on koko direktiivin saattamisesta
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään Suomelle Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti
19 178,25 euron suuruisen päivittäisen uhkasakon. Maksuvelvoite tulisi
voimaan asiaa koskeva tuomion julistamispäivästä lähtien.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen
21.9.2012 ja perustellun lausunnon 26.4.2013. Nyt nostamallaan kanteella
komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on
toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 18.9.2014 mennessä. 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments