Työnantaja sai kohdentaa muutostuirvaohjelman kaikkein heikommassa asemassa olevin irtisanottuihin

3.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:47

Työsopimus – Syrjintä

Työnantaja oli osana muutosturvaohjelmaa sitoutunut maksamaan
irtisanotuille tukea työllistymistä tai toimeentuloa varten. P, joka oli
oikeutettu ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäiviin 65 vuoden ikään
saakka, ei ollut saanut tukea. Työnantajan mukaan tuki oli tarkoitettu
vain kaikkein heikoimpaan asemaan joutuville irtisanotuille
työntekijöille ja tuen kohdentaminen heille oli toteuttanut
irtisanottujen tosiasiallista yhdenvertaisuutta.

Työnantajan
katsottiin asettaneen P:n tuen saamisen ehtojen kannalta hänen ikänsä
perusteella muita epäsuotuisampaan asemaan, mutta tälle menettelylle oli
yhdenvertaisuuslain 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite.
Työnantaja ei siten ollut menetellyt työsopimuslain 2 luvun 2 §:n
syrjintäkiellon vastaisesti, eikä P sen vuoksi ollut oikeutettu
vahingonkorvaukseen tuen epäämisen perusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments