Tutkintavanki sai jälleenvuokrata asuntonsa vastoin vuokranantajan tahtoa

3.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:49

Huoneenvuokra – Asuinhuoneiston vuokraus – Asuinhuoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käytettäväksi
Oikeudenkäyntimenettely – Valituksen tutkiminen
Oikeussuojan tarve

Vuokralaisella oli asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 18 §:n 1
momentin nojalla oikeus luovuttaa asuinhuoneisto väliaikaisesti toisen
käytettäväksi, kun hän oli itse estynyt käyttämästä huoneistoa ollessaan
vankilassa, ja vaikka vankila sijaitsi samalla paikkakunnalla kuin
asuinhuoneisto.

Kysymys myös valituksen tutkimisen edellytyksistä,
kun määräaika, joksi asuinhuoneisto oli tarkoitus luovuttaa toiselle,
oli kulunut umpeen oikeudenkäynnin aikana.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments