Tukholman käräjäoikeus jatkoi Julian Assangen vangittuna pitämistä

17.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tukholman käräjäoikeus päätti eilen jatkaa Wikileaksin perustaja Julian Assangen vangittuna pitämistä. Assange on nyt ollut vangittuna poissaolevana jo lähes neljä vuotta.

Assange vangittiin poissaolevana vuoden 2010 lopulla epäiltynä seksuaalirikoksista Ruotsissa. Hänestä annettiin eurooppalainen pidätysmääräys, jonka johdosta hänet pidätettiin Englannissa. Pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön käsittely Iso-Britannialaisissa tuomioistuimissa kesti noin puolitoista vuotta, kunnes korkein oikeus määräsi Assangen luovutettavaksi Ruotsiin.

Vuodesta 2012 Assange on asunut Ecuadorin suurlähetystössä Lontoossa. Ecuador on myöntänyt hänelle turvapaikan.

Tukholman käräjäoikeus joutui käsittelemään kysymyksiä siitä, onko vangittuna pitäminen kohtuullista, kun se on kestänyt jo lähes neljä vuotta. Edelleen kysymys vangitsemisen kohtuullisuudesta tuli käsittelyyn siinä mielessä, että niin kauan kuin Assange oleskelee Ecuadorin suurlähetystössä ja hänelle on myönnetty turvapaikka, ei hänen luovuttamisensa käytännössä ole mahdollista. Käräjäoikeus katsoi, että vangitsemisesta aiheutuvat haitat eivät ylitä asian selvittämisen tärkeyttä.

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta:

JA är sedan den 18 november 2010 häktad i sin utevaro. Häktningsbeslutet har inte kunnat verkställas. Tingsrätten har nu på hans begäran omprövat häktningsbeslutet.

Tingsrätten anser att JA fortfarande är på sannolika skäl misstänkt för de brott han sedan tidigare är häktad för i sin utevaro (olaga tvång, sexuellt ofredande och våldtäkt, mindre grovt brott) samt att det fortfarande finns risk att han avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Tingsrätten har vägt betydelsen av häktningen mot det intrång eller men i övrigt som den leder till för JA och funnit att det fortfarande finns skäl att att han ska vara häktad i sin utevaro. Detta för att försöka säkerställa att utredningen kring misstankarna och en eventuell lagföring ska kunna genomföras.

– Det men och den frihetsinskränkning som ägt rum i Storbritannien är inte så omfattande att det är oproportionerligt att han är fortsatt häktad i sin utevaro. Tingsrätten har inte heller några invändingar mot åklagarnas hantering av målet. Julian Assange har fått politisk asyl och befinner sig på en ambassad. Inte heller detta leder till att det finns skäl att häva beslutet om att han ska vara häktad i sin utevaro, säger domaren i tingsrätten.

Koko lehdistötiedote löytyy täältä: Julian Assange: Beslut i fråga om häktning i utevaro / Decision concering a detention order

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments