Tilaajavastuun mukainen selvitysvelvollisuus koskee myös konserniyhtiötä

18.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO: Tilaajavastuu – Perusteltu syy luottaa sopimuspuolen täyttävän lakisääteiset velvoitteensa – Tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentin 4 kohdassa tarkoitettu rinnastettavuus verrattuna momentin kohtiin 1–3

Ratkaistavana
oli muun ohella kysymys siitä, onko tilaajana toimineella
valittajayhtiöllä ollut perusteltu syy luottaa sopimuskumppaninsa
täyttävän lakisääteiset velvoitteensa. Asiassa tuli esille muun
muassa se, että valittajayhtiön sopimuspuoli omisti sen koko
osakekannan.

Hallinto-oikeus
katsoi, että konsernisuhdetta ei sinänsä ole pidettävä
tilaajavastuulain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuna perusteena,
jonka nojalla tilaaja olisi voinut poiketa laissa säädetystä
tilaajan selvitysvelvollisuudesta. Myös tilaajavastuulain 5 §:n 4
momentin 4 kohtaa on tulkittava sillä tavoin ahtaasti, etteivät
yhtiöiden ja niiden johdon yhteydet ja sidokset muodosta perustetta
selvitysvelvollisuuden puuttumiselle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments