Tietosuojavaltuutettu: Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat Internet-hakukoneita

27.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset tapasivat 24.7.2014 Googlen, Microsoftin ja Yahoon! edustajia Euroopan unionin tuomioistuimen antaman tuomion C-131/12 johdosta. Kyseinen ns. Google Search -tuomio liittyy kansalaisen oikeuteen tulla unohdetuksi online-maailmassa

Google Search -tuomio  velvoittaa hakokoneita poistamaan esimerkiksi virheellisiä
henkilötietoja sekä vanhentuneita tietoja, jotka eivät enää ole
asianmukaisia, olennaisia tai jotka ovat liian laajoja niihin
tarkoituksiin, joissa hakukoneen ylläpitäjä niitä käsittelee.

Tapaamisen
tarkoituksena oli kuulla, miten hakukoneet toteuttavat tällä hetkellä
tuomion asettamia vaatimuksia käytännön toiminnassaan. Tapaaminen on
osa sitä koordinoivaa työtä, jonka EU:n tietosuojaviranomaiset ovat
aloittaneet WP29-työryhmän puitteissa varmistaakseen Google Search
–tuomion tehokkaan ja yhdenmukaisen toimeenpanon jäsenmaissa.
Viranomaisten tarkoituksena on linjata yhteisesti niitä prosesseja,
joiden kautta kansalaiset voivat itse pyytää tietojensa poistamista
hakukoneista sekä tarvittaessa saattaa asioita tietosuojaviranomaisten
käsiteltäväksi, mikäli hakukone ei suostu tietojen poistamiseen.
Viranomaisten tavoitteena on julkaista asiasta yhteinen ohjeistus
syksyllä 2014. Ohjeistuksen laatimisessa hyödynnetään myös 24.7.2014
saatua tietoa.

Hakukoneet vastasivat tapaamisen aikana
tietosuojaviranomaisten esittämiin kysymyksiin, jotka koskivat mm.
hakutuloslinkkien poistamisprosessia sekä ratkaisujen perustelemista
erityisesti silloin, jos hakukone ei suostu kansalaisen poistopyyntöön.
Viranomaiset ovat lisäksi esittäneet hakukoneille kirjallisesti
vastattavaksi myös muita kysymyksiä. Näihin kysymyksiin odotetaan
vastauksia heinäkuun 2014 loppuun mennessä.

EU:n
tietosuojaviranomaiset saattavat järjestää vielä lisää tapaamisia
muidenkin asiakokonaisuuteen liittyvien osapuolien kanssa.

Lisätietoa

Talouselämä: Jo yli 100 000 Google-linkkiä on kadonnut bittiavaruuteen – enemmistö poistopyynnöistä menee läpi

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments