Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2013

15.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien sekä translain uudistamiseen liittyvät kysymykset painottuivat tasa-arvovaltuutetun toiminnassa vuonna 2013. Myös työelämän syrjintäepäilyt olivat vahvasti esillä tasa-arvolain valvontatyössä

Tasa-arvovaltuutetun vuonna
2012 toteuttaman

Oikeutta odottaville
  -kampanjan vaikutus näkyi
valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa: huomattavan suuri osa
työelämän syrjintää koskevista asiakasyhteydenotoista liittyi
raskaussyrjintään. Vuosikertomuksessa on kuvattu erilaisia
valtuutetun tutkimia syrjintäepäilyjä.

Tasa-arvosuunnitelmien valvonnassa keskityttiin valtioneuvoston
kanslian omistajaohjauksessa olevien yritysten
henkilöstöpoliittisten tasa-arvosuunnitelmien tarkastamiseen.
Oppilaitosten osalta tarkastettiin Uudenmaan lukioiden
toiminnalliset tasa-arvosuunnitelmat. Tasa-arvovaltuutettu sai myös
aiempien vuosien tapaan sekä miehiltä että naisilta lukuisia
yhteydenottoja tavaroiden ja palveluiden tarjontaan liittyvästä
syrjinnästä.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments