Poliisille ilmoitettujen hälytystehtävien määrä kasvoi edelleen – rikosten määrä sen sijaan laski

11.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa runsaat yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rikoslakirikosten määrä (liikennerikokset eivät kuulu tähän) sen sijaan pysyi lähes ennallaan

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laski kuluvan vuoden
tammi-kesäkuussa runsaat yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Rikoslakirikosten määrä (liikennerikokset eivät
kuulu tähän) sen sijaan pysyi lähes ennallaan.
Tämä johtuu poliisijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan automaattisen
liikenteenvalvonnan uudelleen organisoinnista. Poliisilaitosten
yhteydessä toimineet liikennevalvontakeskukset lakkautettiin alkuvuoden
aikana. Automaattinen liikennevalvonta keskitettiin Helsingin
poliisilaitoksen yhteydessä toimivaan valtakunnalliseen
liikenneturvallisuuskeskukseen, joka aloitti toimintansa kesäkuussa.

Liikkuvat ulkomaalaiset rikollisryhmät näkyvät tilastoissa 

Omaisuusrikosten määrä kasvoi 3,3 %. Kasvu johtuu
pääasiassa alkuvuonna lisääntyneistä asunto-, mökki- ja
kellarikomerovarkauksista sekä petosrikollisuuden kasvusta.

– Asunto- ja vapaa-ajanasuntoihin kohdistuvien
varkauksien kasvua selittävät erityisesti lisääntyneet ulkomaalaiset
liikkuvat rikollisryhmät, Kolehmainen arvioi. 

Ryöstöjen määrä kasvoi alkuvuoden aikana lähes 17
%. Ajankohtainen ilmiö ovat nuorten henkilöiden tekemät ryöstöt, jotka
ovat kohdistuneet toisiin nuoriin.

Pahoinpitelyt ja huumausainerikokset vähentyneet 

Pahoinpitelyrikokset ovat tammi-kesäkuussa
vähentyneet lähes 10 %. Yhtenä syynä tilanteeseen on poliisin entistä
tarkempi analyysiin perustuva näkyvä valvonta ongelmakohteissa,
esimerkiksi ravintoloiden ympäristöissä niiden sulkemisaikaan. 

Törkeiden pahoinpitelyiden määrä on laskenut
viitisen prosenttia, mutta sen sijaan henkirikosten yritykset ovat
lisääntyneet lähes 28 %. Tilanteeseen saattaa vaikuttaa
kirjaustekniikka, koska rajanveto törkeän pahoinpitelyn ja henkirikoksen
yrityksen välillä on usein hiuksenhieno.

Huumausaiherikosten määrä laski vajaat 3 % ja
törkeiden huumausainerikosten määrä yli 12 %.  Perinteisesti näiden
rikosten määrät vaihtelevat vuosittain, koska törkeät
huumausainerikokset eivät tule yleensä viranomaisten tietoon ilman
pitkäjänteistä paljastavaa toimintaa.

Rattijuoppojen määrä laskussa, törkeät liikenteen vaarantamiset kasvussa

 Liikennerikosten määrä pysyi lähes
ennallaan edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Liikennerikoksia oli
tammi-kesäkuussa yhteensä 65 485. Kiinni jääneiden rattijuoppojen
kokonaismäärä on laskenut hiukan (1,3 %).  

Törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäiltyjen määrä on vajaa 8 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. 

Hälytystehtävien määrä kasvoi 

Poliisille ilmoitettujen hälytystehtävien määrä
kasvoi vajaalla viidellä prosentilla edellisen vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Hälytystehtäviä poliisi sai tammi-kesäkuun
aikana yhteensä 507 384. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna
runsaalla 23 000 tehtävällä. 

Kehitys huolestuttaa poliisijohtaja Seppo
Kolehmaista, koska tähänkään mennessä poliisipartioita ei ole voitu
lähettää noin 100 000 ilmoitettuun hälytystehtävään vuosittain.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments