OM: Työryhmä valmistelemaan äitiyttä koskevia säännöksiä

11.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, millä edellytyksillä ja miten naisparille syntyvän lapsen oikeudellinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa

Työryhmä valmistelee ehdotuksen myös muiksi äitiyden määräytymistä
koskeviksi perussäännöksiksi. Se ottaa kantaa esimerkiksi siihen, miten
Suomessa tulee suhtautua äitiyteen, joka perustuu vieraan valtion
lakiin.

Tavoitteena on selkeyttää äitiyden määräytymistä lapsen edun toteutumisen varmistamiseksi ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi

Kun
hallituksen esitys isyyslain uudistamisesta 25. kesäkuuta annettiin
eduskunnalle, 14 ministeriä hyväksyi lausuman, jonka mukaan naisparille
syntyvän lapsen oikeusturvan kannalta on tarve laatia säännökset siitä,
miten lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa.

Lausumassa
edellytetään, että lainsäädäntöehdotukset laaditaan isyyslain
uudistamistyöryhmän mietintöön sisältyvän tarkastelun ja siitä annetun
lausuntopalautteen pohjalta. Lausunnoissa kannatettiin erityisesti
äitiyden oikeudellista määrittelemistä sekä naisparien vanhemmuuden
sääntelyä tilanteessa, jossa lapsi on saanut alkunsa
hedelmöityshoidolla.

Työryhmän puheenjohtaja on
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä. Ryhmän on saatava
työnsä valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Tavoitteena on, että
eduskunta hyväksyy esityksen vielä tällä vaalikaudella.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments