Oikeuskanslerinvirasto: Rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen noudattaminen

2.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeus ilmoitti oikeuskanslerille, että käräjäoikeus oli tuominnut rikosasian vastaajan näpistyksistä vankeusrangaistukseen. Koska näpistyksestä on säädetty rangaistukseksi sakkoa, oli käräjäoikeus tuominnut vastaajan ankarampaan rangaistukseen kuin mitä vastaajan syyksi luetuista rikoksista oli laissa säädetty

Menettely oli vastoin perustuslaissa säädettyä rikosoikeudellista
laillisuusperiaatetta. Hovioikeus oli vastaajan valituksesta lieventänyt
rangaistuksen sakkorangaistukseksi. Oikeuskansleri antoi
käräjätuomarille vastaisen varalle huomautuksen.

Oikeuskansleri piti saadun selvityksen perusteella selvitettynä, että
asiassa syyttäjänä toiminut kihlakunnansyyttäjä oli käräjäoikeuden
pääkäsittelyssä virheellisesti vaatinut vastaajan tuomitsemista
vankeusrangaistukseen. Syyttäjä ei ollut myöskään valittamalla hakenut
käräjäoikeuden virheelliseen ratkaisuun muutosta. Oikeuskansleri totesi
syyttäjän velvollisuuksiin kuuluvan hakea muutosta tuomioon, jolla
vastaaja on tuomittu muuhun tai ankarampaan rangaistukseen kuin teosta
on laissa säädetty. Oikeuskansleri antoi myös kihlakunnansyyttäjälle
huomautuksen.

Asiaa sen hovioikeuskäsittelyvaiheessa hoitanut toinen
kihlakunnansyyttäjä ei ollut antanut hovioikeudelle sen syyttäjältä
vastaajan valituksen johdosta pyytämää vastausta. Oikeuskansleri totesi,
että vastauksen antaminen olisi ollut perusteltua ottaen huomioon
valituksen kohteena olleen tuomion vastaajan oikeusturvaa vaarantava
virheellisyys. Syyttäjän mainittu menettely oli lisäksi vastoin
valtakunnansyyttäjän syyttäjille vastauksen antamisesta hovioikeudelle
antamaa ohjeistusta. Oikeuskansleri saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon
hänen menettelystään päätöksessään esittämänsä näkemykset.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments