Oikeusasiamies: Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä luovutetaan vaihtelevin perustein

2.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamies pitää käytäntöjä lainvastaisina

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen moittii
käytäntöjä ja ohjeita, joita jotkut sairaanhoitopiirit ja
terveyskeskukset ovat noudattaneet antaessaan peruukkeja henkilöille,
jotka tarvitsevat niitä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.

Jääskeläinen korostaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus- ja valvontavelvollisuuden tärkeyttä.

Selvityksessä löytyi isoja eroja

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti ministeriön
pyynnöstä sairaanhoitopiirien ja suurimpien terveyskeskusten käytäntöjä
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettujen peruukkien
luovutuksessa.

Selvityksen perusteella joidenkin sairaanhoitopiirien ja
terveyskeskuksen hoitokäytännöt rajoittavat apuvälineinä annettavien
peruukkien luovuttamista tavalla, jota ei voida pitää lainmukaisena.

Peruukit olivat pääasiassa keinokuituisia ja niiden hinnoille oli
yleensä asetettu ylärajat. Hintarajoissa oli huomattavia eroja eri
tahojen välillä. Lisäksi yksi taho oli määritellyt naisten peruukkien
hintarajan alemmaksi kuin miesten.

Kaikki eivät myöskään olleet ottaneet huomioon, että lain mukaan apuvälineenä luovutetun peruukin huolto on potilaalle maksuton.

Lähes kaikissa organisaatioissa saattoi myös hankkia peruukin mittatilaustyönä.

Helsinki muutti käytäntöään

Oikeusasiamies tutki asiaa kantelun johdosta. Kantelijalla on
parantumaton sairaus, jonka takia hän on menettänyt hiuksensa. Helsingin
kaupunki oli luovuttanut hänelle vuosittain keinokuituperuukin, joista
hän oli kuitenkin saanut voimakkaita oireita.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston selvityksen mukaan kaupunki
voi ottaa potilaan yksilölliset tarpeet huomioon luovuttaessaan
peruukkeja. Näiltä osin Jääskeläinen pitää käytäntöä lainmukaisena.

Sen sijaan kaupungin menettely olla korvaamatta peruukin huoltoa oli
vastoin asiakasmaksulakia. Sen mukaan apuvälineet, niiden sovitus,
huolto ja uusiminen ovat maksuttomia. Helsinki on ilmoittanut
muuttavansa käytäntöä.

Palvelujen tulee olla yhdenvertaisesti saatavilla

OA Jääskeläinen korostaa päätöksessään perustuslain yhdenvertaisuussäännöstä.

– Terveyspalvelujen toteutumista arvioitaessa tulee kiinnittää
huomiota paitsi kunnan asukkaiden yhdenvertaisuuteen, myös
yhdenvertaisuuteen eri kuntien asukkaiden välillä.

Hän katsoo, että riittävien terveyspalvelujen toteutumisen valvonta on keskeisen tärkeä keino turvata tämä perusoikeus.

Jääskeläinen pyytää ministeriötä ilmoittamaan vuoden loppuun mennessä toimenpiteistään.

Apuvälineiden luovuttamiseen on puututtu useasti

Oikeusasiamies on puuttunut aiemminkin apuvälineiden luovuttamisessa havaittuihin puutteisiin.

Vuonna 2011 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä ei
myöntänyt potilaalle peruukkia yksilöllisin perustein ja sai moitteet
oikeusasiamieheltä.

Oikeusasiamies esitti, että ministeriö antaa asetuksen, jotta
lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden yhdenvertainen saatavuus
turvataan. Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden
luovutuksesta (1363/2011) tuli voimaan vuoden 2012 alusta.

Samana vuonna Invalidiliitto ry kanteli oikeusasiamiehelle siitä,
että sairaanhoitopiirit epäsivät vaikeavammaisilta,
asumispalveluyksiköissä asuvilta henkilöiltä heidän tarvitsemiaan
apuvälineitä, kuten suihkutuoleja, sähkösänkyjä ja henkilönostimia.

Myös tuolloin oikeusasiamies pyysi ministeriötä ohjaamaan
sairaanhoitopiirit apuvälineasetuksen mukaiseen käytäntöön. Ministeriö
ilmoitti laativansa aiheesta yksityiskohtaisia ohjeita ja seuraavansa
asetuksen soveltamista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments