Skip to main content

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuuslain kielitaitoedellytyksestä poiketaan vain harvoin

15.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomen kansalaisuuden saamisen yksi edellytys on riittävä kielitaito. Hakijan on osattava tyydyttävästi suomen tai ruotsin kieltä tai näiden sijasta vastaavaa suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä

Tietyissä tapauksissa kielitaitoedellytyksestä
voidaan kuitenkin poiketa. Poikkeaminen ei ole automaattista, vaan
harkitaan aina tapauskohtaisesti. Tätä varten hakijan on liitettävä
hakemukseensa asiaan liittyvät todistukset ja selvitykset.

Pyyntöä tehdessä kannattaa muistaa, että

  • poikkeuspyynnön käsitteleminen vie aikaa, minkä vuoksi hakemuksen käsittelyaika pitenee.
  • poikkeusta ei myönnetä automaattisesti, joten on mahdollista, että
    hakijalle tehdään kielteinen päätös, koska kielitaitoedellytys ei täyty.

Miksi kielitaitoa edellytetään?

Kielitaito on tärkeä osa maahanmuuttajan kotoutumista Suomeen.
Kansalaistamisen edellytysten täyttäminen osoittaa sopeutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan. Riittävää kielitaitoa pidetään tärkeänä,
koska se mahdollistaa sujuvan vuorovaikutuksen ja toimimisen
yhteiskunnassa.

Vuonna 2013 Maahanmuuttovirasto myönsi Suomen kansalaisuuden
hakemuksesta 8 500 henkilölle. Kielitaitoedellytyksestä poikettiin
kokonaan alle 130 tapauksessa ja osittain yli 240 tapauksessa. Yli 500
henkilöä sai hakemukseensa kielteisen päätöksen, koska
kielitaitoedellytys ei täyttynyt.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments