Finlex: Kotitalouksien on ilmoitettava heinäkuusta lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle

23.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Heinäkuun alusta lähtien myös itse tilatusta osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä on tehtävä ilmoitus verottajalle, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Talkootyönä tehdystä rakentamistyöstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta.
Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta,
tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Tiedot ilmoitetaan
sähköisesti verkkolomakkeella suomi.fi-palvelun kautta tai verottajan
tulostettavalla paperilomakkeella.

Jos olet tilannut rakennustyön yritykseltä tai työntekijältä, sinun täytyy ilmoittaa omien yhteystietojesi lisäksi muun muassa:

– missä rakennustyö on tehty
– työn suorittaneen yrityksen tai työntekijän nimi
– kuinka paljon yritykselle tai työntekijälle on maksettu suorituksia.

Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä,
jos olet itse tilannut työn. Talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena
tehdystä rakentamistyöstä sinun täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot
ja tieto siitä, ettei maksettuja suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden
nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi
yhdessä puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus

Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen
toimittamisesta. Esitä tämä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle
viimeistään loppukatselmuksessa

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments