Euroopan komissio: Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä: heinäkuu

11.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Koosteesta ilmenee muun muassa, että

Komissio haastaa Suomen oikeuteen rodullista tasa-arvoa työelämässä valvovan elimen puuttumisen vuoksi.

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen
Euroopan unionin tuomioistuimeen, koska tasa-arvovaltuutetulle ei ole
annettu rodulliseen tasa-arvoon työelämässä liittyviä erityistehtäviä.

Rotusyrjintädirektiivin (2000/43/EY)
13 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan kansallinen
tasa-arvoelin ja antamaan sille muun muassa seuraavat tehtävät: uhrien
avustaminen, riippumattomien selvitysten teettäminen, riippumattomien
raporttien julkaiseminen ja syrjintää koskevien suositusten antaminen.
Komissio seuraa tarkkaan direktiivin täytäntöönpanoa juuri
tasa-arvoelinten osalta, koska niillä on avainrooli direktiivin
moitteettoman täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistamisessa.

Suomelle on lähetetty asiasta virallinen ilmoitus ja perusteltu lausunto. Niiden pohjalta käydyistä perusteellisista keskusteluista huolimatta asiassa ei ole tapahtunut konkreettista edistymistä.


Perustellut lausunnot
Potilaiden oikeudet rajat ylittävässä
terveydenhuollossa: Komissio kehottaa 12:a jäsenvaltiota mukaan lukien Suomea ilmoittamaan
rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjen täysimääräisestä
täytäntöönpanosta

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments