Eu:n tuomioistuimen tuomio: Henkilöiden vapaata liikkuvuuta koskevassa asiassa

23.7.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Asianajajan ammattiin pääsy – Mahdollisuus evätä sellaisen jäsenvaltion kansalaisen merkitseminen asianajajaluetteloon, joka on saanut asianajajan ammatillisen pätevyyden muussa jäsenvaltiossa – Oikeuden väärinkäyttö

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta
muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on
hankittu, 16.2.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 98/5/EY (EYVL L 77, s. 36) 3 artiklan tulkintaa ja
pätevyyttä.  

Nämä
pyynnöt on esitetty kahdessa asiassa, joissa ovat vastakkain yhtäältä
näistä ensimmäisessä Angelo Alberto Torresi ja toisessa Pierfrancesco
Torresi sekä toisaalta Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata
(Maceratan asianajajayhdistyksen hallitus) ja jotka koskevat viimeksi
mainitun päätöstä olla hyväksymättä Torresien hakemuksia
asianajajaluettelon erityiseen osaan merkitsemisestä.

 

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Asianajajan
ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä
jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu, 16.2.1998
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/5/EY 3 artiklaa
on tulkittava siten, ettei väärinkäyttöluonteista menettelyä merkitse
se, että jäsenvaltion kansalainen siirtyy toiseen jäsenvaltioon
hankkiakseen siellä asianajajan ammatillisen pätevyyden
yliopistotutkinnon suorittamisen jälkeen ja palaa siihen jäsenvaltioon,
jonka kansalainen hän on, harjoittamaan siellä asianajajan ammattia
käyttäen siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu,
saatua ammattinimikettä.

2)      Toisen
kysymyksen tarkastelun yhteydessä ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja,
jotka vaikuttaisivat direktiivin 98/5 3 artiklan pätevyyteen.

Tuomio Yhdistetyt asiat

C-58/13 ja C-59/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments