VKSV: Syyttäjän menettely, valituksen peruuttaminen, syyttäjän vaihtuminen

24.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota niihin perusteisiin, joiden johdosta syyttäjä saa hänelle siirretyssä asiassa peruuttaa toisen syyttäjän valituksen käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajat
rangaistukseen syyttäjän esittämän vaihtoehtoisen syytteen mukaisesti
törkeästä pahoinpitelystä. Syyttäjä haki muutosta valittamalla
käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen ja vaati vastaajien
tuomitsemista rangaistukseen ensisijaisen syytteen mukaisesti tapon
yrityksestä. Syyttäjän siirryttyä toiseen syyttäjänvirastoon oli hänen
tilalleen tullut syyttäjä peruuttanut valituksen.

Ratkaisussaan
apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, ettei laissa ole nimenomaisesti
säädetty siitä, millä perusteilla syyttäjä voi peruuttaa valituksen. Ei
myöskään siitä, millä perusteilla asian siirryttyä toiselle syyttäjälle,
tämä voi hovioikeudessa muuttaa aiempia toisen syyttäjän asiassa
tekemiä päätöksiä. ROL 1 luvun 11 §:n 1 momentista ja 12 §:n 1
momentista johdettavan periaatteen mukaan on kuitenkin selvää, että
syyttäjäntoiminnassa täytyy säilyttää tietty vakaus.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä
katsoi, ettei syyttäjän tule peruuttaa hovioikeudelle tekemäänsä
valitusta, ellei peruuttamiselle ole ilmennyt riittävän painavia syitä.
Tämä koskee myös tilannetta, jossa syyttäjä on vaihtunut. Uudella
syyttäjällä ei ole laajempaa toimivaltaa valituksen peruuttamiselle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments