Valtio korvausvelvolliseksi työpaikkakiusaamista koskeneessa asiassa

26.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:44

Työturvallisuus – Epäasiallinen kohtelu
Vahingonkorvaus

K oli kokenut, että häneen oli kohdistettu työssään epäasiallista kohtelua lähiesimiehensä taholta. K oli jäänyt työstään ensin sairauslomalle ja sittemmin irtisanoutunut. K on vaatinut työnantajaltaan työturvallisuuslain perusteella vahingonkorvausta.
 
Kysymys siitä, oliko K:ta kohdeltu työturvallisuuslain 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäasiallisesti, sekä mainittuun lakiin perustetun vahingonkorvausvelvollisuuden edellytyksistä. (Ään.)

Tiedote: Valtio korvausvelvolliseksi työpaikkakiusaamista koskeneessa asiassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments