Työsuhteen laittomasta päättämisestä saatu korvaus oli verovapaa kärsimyskorvaus

22.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Turun HAO: Työsuhde – Irtisanominen – Työsuhteen perusteeton päättäminen – Korvaus aineettomasta vahingosta – Verosta vapaa korvaus

X oli vaatinut, että työsuhteen
perusteettomasta päättämisestä aiheutuneesta aineettomasta
vahingosta saatua korvausta pidetään verosta vapaan
vahingonkorvauksena. Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi X:n
vaatimuksen.

X oli työskennellyt työnantaja
Y:n palveluksessa vuodenvaihteesta 2002. Työsuhde oli päättynyt
2.3.2007 työnantajan irtisanottua työsopimuksen X:n henkilöön
liittyviin syihin vedoten. X oli työllistynyt välittömästi
irtisanomisen jälkeen, eikä irtisanomisesta siten ollut aiheutunut
X:lle taloudellista vahinkoa.

X riitautti irtisanomisen.
Kanteessaan X oli vaatinut, että työnantaja velvoitetaan maksamaan
hänelle erinäisiä työsuhteeseen perustuvia saamisia
viivästyskorkoineen sekä työsuhteen laittomasta päättämisestä
aiheutuneesta aineettomasta vahingosta viiden kuukauden palkkaa
vastaava määrä 16 530 euroa korkolain mukaisine
viivästyskorkoineen.

Käräjäoikeus tuomitsi
työnantajan maksamaan X:lle työsuhteeseen perustuvat työajan
lyhennys-, ylityö- ja sunnuntaityökorvaukset viivästyskorkoineen.
Hovioikeus totesi tämän lisäksi, ettei työnantajalla ollut
näytetty olleen X:sta johtuvaa tai tämän henkilöön liittyvää
asiallista ja painavaa perustetta irtisanoa hänen työsopimustaan.
Hovioikeus velvoitti työnantajan suorittamaan X:lle korvauksena
työsuhteen perusteettomasta päättämisestä aiheutuneesta
aineettomasta vahingosta kolmen kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

Hallinto-oikeus katsoi, että
hovioikeuden X:lle määräämä korvaus on korvausta siitä
henkisestä kärsimyksestä, jonka perusteeton työsuhteen
irtisanominen on X:lle aiheuttanut. Vaikka korvaus on maksettu
työsopimuslain perusteella, korvaus ei ole tullut hänen palkkansa
eikä muunkaan työsuhteen perusteella saadun veronalaisen tulon
sijaan. Korvaus ei siten ole X:n veronalaista tuloa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments