Tilastokeskus: Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013

12.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Määrä oli 6 300 pakkokeinoa (2,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna

Pakkokeinoista kolmannes oli päihtyneen
säilöönottoja, joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä
turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät
lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen
tai rikosprosessin turvaamiseen.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen
pakkokeinot 2004–2013

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2013

Päihtyneenä säilöönotettujen määrä näyttää viime vuosina
kääntyneen laskuun. Niitä ilmeni 68 400 vuonna 2013, mikä on
4 000 tapausta (5,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna
2012. Vuonna 2011 päihtyneen säilöönottoja oli puolestaan
78 500. Päihtyneen säilöönoton lisäksi muita keskeisiä
pakkokeinoja ovat rikoksesta epäillyn kiinniotto tai pidättäminen,
henkilötarkastus ja henkilökatsastus sekä niihin mahdollisesti
liittyvä takavarikko, sekä takavarikko tai kotietsintä ja
takavarikko. Kiinniottoja suoritettiin 27 700, mikä on 900
tapausta (3,1 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätysten
määrä oli 10 100, mikä on 500 tapausta (4,5 prosenttia)
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilötarkastusten ja
henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien
takavarikkojen määrä väheni 7,6 prosenttia vuodesta 2012, niitä
tehtiin 27 700 vuonna 2013. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä
mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 46 300, mikä
on 2 300 tapausta (5,3 prosenttia) enemmän kuin
edellisenä vuonna.

Vuonna 2013 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin
9 600, mikä oli 1 200 tapausta (11,1 prosenttia)
vähemmän kuin vuonna 2012. Verikokeesta tehtyjen humalatilan
tutkimusten määrä vuonna 2013 oli 11 000, mikä oli 300
tapausta (2,9 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2012. Muissa
pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin
kohdistettiin 25 700 pakkokeinoa eli 12,2 prosenttia kaikista
pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa
pakkokeinolajeissa.


Pakkokeinojen jakautuminen 2013 (Kaikkiaan
210 302 pakkokeinoa)

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos suorittivat 210 300 pakkokeinoa vuonna 2013Pakkokeinojen jakautuminen 2013 (Kaikkiaan 210 302 pakkokeinoa)

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments