SM: Lausunnolle esitys oleskelulupahakemusten vastaanotosta ulkomailla

23.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen oleskelulupahakemusten vaihtoehtoisista vastaanottotavoista ulkomailla. Esitys sisältää myös ehdotuksen työnhakua varten myönnettävän oleskeluluvan voimassaoloajan pidentämisestä ulkomaalaisille, jotka ovat suorittaneet Suomessa tutkinnon

Lainmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa oleskelulupahakemusten
vastaanotossa samankaltaiset yhteistyömallit, joita jo hyödynnetään
viisumihakemusten vastaanotossa. Ulkomaalaislakiin on tarkoitus tehdä
muutokset, joiden myötä oleskelulupahakemuksen voisi jättää ulkomailla
ulkoiselle palveluntarjoajalle tai toisen Schengen-valtion edustustolle,
jos ulkoasiainministeriö olisi asiasta niin sopinut.

Lakiesityksen toisena tavoitteena on hallituksen rakennepoliittisen
ohjelman mukaisesti pidentää tutkinnon suorittaneelle myönnettävän
oleskeluluvan voimassaoloaika kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2015 tammikuussa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments