SM: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lakiesitys lausunnolle

25.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen koskien ihmiskaupan uhrien auttamisen kehittämistä

Esityksen tavoitteena on vahvistaa Joutsenon auttamisjärjestelmän
asema ja tehtävät lain tasolla, jotta ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta
ja auttamisesta tulisi läpinäkyvämpi kokonaisuus ja vastuunjaoltaan
selkeämpi.

Esitysluonnoksessa määritellään, millainen ihmiskaupan uhrin
tunnistamisprosessi on ja mitkä ovat edellytykset auttamisjärjestelmään
pääsemiselle ja missä vaiheessa auttamisjärjestelmän toimet uhrien
osalta päättyvät. Esitysluonnoksella vahvistettaisiin Joutsenon
auttamisjärjestelmän asemaa ja asiantuntijaroolia ihmiskaupan uhrien
auttamisessa.

Ihmiskaupan uhrien auttamista koordinoidaan Joutsenon
vastaanottokeskuksessa toimivassa auttamisjärjestelmässä.
Auttamisjärjestelmä järjestää auttamistoimia ihmiskaupan uhreille,
joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, sekä ohjaa ja neuvoo kotikunnan
omaavia ihmiskaupan uhreja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden piiriin pääsyssä. Auttamistoimet järjestetään yksilöllisten
tarpeiden mukaisesti.

Auttamisjärjestelmään pääsy edellyttää, että henkilö on tunnistettu
ihmiskaupan uhriksi. Uhreja ohjaavat auttamisjärjestelmään erityisesti
valtion ja kuntien viranomaiset sekä järjestöt.

Uhrit yleensä Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia

Joutsenon auttamisjärjestelmässä on tällä hetkellä yhteensä 77
henkilöä, joiden oletetaan joutuneen ihmiskaupan kohteeksi. Lähes kaikki
ihmiskaupan uhrit ovat Suomessa laillisesti oleskelevia ulkomaalaisia.
Auttamisjärjestelmään voidaan ottaa myös ihmiskaupan uhriksi joutunut
Suomen kansalainen.

Kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että valtio varmistaa
tehokkaan rikostutkinnan ja syyttämisen sekä samanaikaisesti auttaa ja
suojelee ihmiskaupan uhria. Nykyinen lainsäädäntö on viranomaisten
välisen tiedonkulun osalta tulkinnanvarainen. Esityksessä Joutsenon
vastaanottokeskuksen johtajalle määritellään selkeästi oikeus ilmoittaa
poliisille, mikäli on syytä epäillä, että ihmiskaupan uhrin tai jonkun
muun henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuu uhkaa. Ehdotuksella
mahdollistetaan se, että poliisi voisi ryhtyä suojaamaan uhria,
mahdollisia muita uhreja tai muita henkilöitä jo ehdotetun toipumisajan
kuluessa. Velvollisuus ilmoittaa poliisille tulisi vasta 30-90 päivän
toipumisajan jälkeen. Ihmiskaupparikoksissa toiminta voi olla
luonteeltaan jatkuvaa, kun uusia uhreja rekrytoidaan mukaan toimintaan.
Ilmoitusoikeus olisi tässä esityksessä samankaltainen kuin
viranomaisille ja muille toimijoille ehdotettava ilmoitusoikeus perhe-
ja lapsisurmia sekä perheväkivallan ehkäisemistä koskevassa
lakihankkeessa.

Esitysluonnos pohjautuu syksyllä 2013 valmistuneeseen selvitykseen,
jossa tunnistettiin ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön
muutostarpeet.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments