Poliisimiehen rikosepäilyn vuoksi tekemästä väliaikaista ajokieltoa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa

17.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:108

Ajo-oikeus – Ajokortti – Väliaikainen ajokielto – Valitusoikeus – Poliisimies – Tutkimatta jättäminen – Hallinto-oikeuden toimivalta

Poliisimies oli ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla
määrännyt ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottanut
ajokortin haltuunsa, kun oli todennäköisiä syitä epäillä ajo-oikeuden
haltijan syyllistyneen rikoslain 23 luvun 3 §:n 1 momentissa tai 4 §:ssä
tarkoitettuun rattijuopumusrikokseen. Hallinto-oikeuden tuli jättää
poliisimiehen määräyksestä tehty valitus tutkimatta. Poliisimiehen
määräys oli hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu
päätös, mutta ajokorttilain 95 §:n 1 momentin mukaan poliisimiehen
päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Myöskään
hallintolainkäyttölain muutoksenhakusäännökset eivät tulleet
sovellettaviksi.

KHO:2014:108

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments