Opinnäytetyö Ihmisoikeuskeskukselle valmistunut

16.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ihmisoikeuskeskukselle on tehty tilauksesta opinnäytetyö, joka valmistui toukokuussa 2014. Opinnäytetyö liittyy Ihmisoikeuskeskuksen alaisen ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikauden 2012–2016 läpileikkaavaan teemaan ”pääsy oikeuksiin”

Sanna Hosiken (Tampereen ammattikorkeakoulu) opinnäytetyössä
“Oikeusturvan saavutettavuus: Terveydenhuollon ja
sosiaalivakuutusasioiden valituskanavat” kuvataan yleisesti, mitä
oikeusturvan saavutettavuudella tarkoitetaan ja millaisia eri muotoja
sillä voi olla. Tarkemmin saavutettavuuden toteutumista tutkitaan
perehtymällä terveydenhuollon ja sosiaalivakuutusasioiden
valituskanaviin. Työn empiiriseen osuuteen haastateltiin
asiantuntijoita, kuten apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments