OM: Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet pohdintaan

24.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kuluttaja-asiamiehen käytössä olevan keinovalikoiman toimivuutta ja mahdollisia uudistamistarpeita

Työryhmä arvioi
myös, onko aluehallintoviranomaisten toimintamahdollisuuksia
kuluttajansuoja-asioissa tarvetta kehittää eräiltä osin.

Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajansuojalainsäädäntöä
noudatetaan tehokkaasti. Näin voidaan sekä edesauttaa kuluttajien
oikeuksiin pääsyä että turvata tasapuoliset kilpailuedellytykset
markkinoilla.

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja
usean muun kuluttajia suojaavan lain noudattamista.
Aluehallintovirastoilla on valvontatehtäviä liittyen hinnan
ilmoittamiseen markkinoinnissa sekä kuluttajaluottosäännösten
noudattamiseen.

Kuluttajaviranomaisten valvontatyön edellytyksiin
on kiinnitetty huomiota sekä valtion tilintarkastajien kertomuksissa
että Kuluttajaviraston (nykyisen Kilpailu- ja kuluttajaviraston)
oikeudellisen toiminnan arvioinnissa. Erityisesti esiin on noussut tarve
kehittää kuluttajaviranomaisten mahdollisuuksia puuttua epäasiallisiin
markkinointikampanjoihin ja yritysten muihin sellaisiin toimiin, joista
ilmenee piittaamaton suhtautuminen kuluttajansuojasäännöksiin.

Työryhmän on määrä saada ehdotuksensa valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments