OM: EU:ssa halutaan helpottaa pk-yritysten toimintaa

12.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto lähetti tänään eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen uudeksi yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä koskevaksi direktiiviksi, jonka tavoitteena olisi helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rajat ylittävää toimintaa

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta
rekisteröidä yhdenmiehen rajavastuuyhtiöitä (Societas Unius Personae,
SUP) ehdotuksessa säädettyjä vaatimuksia ja menettelyjä noudattaen.
Direktiivissä säädettäisiin mm. SUP-yhtiön perustamisesta,
yhtiöjärjestyksestä, rekisteröimisestä, osakepääomasta, varojen jaosta
ja hallinnosta.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin
tehostaa yritysten rajat ylittävää toimintaa. Ehdotuksen
jatkovalmistelussa tulee kuitenkin pyrkiä selventämään sääntelyn
yksityiskohtia yhtiömuodon käytettävyyden parantamiseksi ja kansallisen
oikeusjärjestyksen selkeyden varmistamiseksi.

Ehdotuksen käsittely on alkanut neuvoston työryhmässä toukokuussa.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments