Muutoksenhakulautakunnan jäsen oli esteellinen eläkelaitokseen liittyvän yhteytensä vuoksi

19.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Työeläke – Esteellisyys – Työkyvyttömyyseläke – Muutoksenhaku

Työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian
ratkaisemiseen osallistuneen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
jäsenen katsottiin olleen esteellinen, koska hän oli kuulunut
ensimmäisen asteen päätöksen antaneen eläkelaitoksen eläkeasiain
neuvottelukuntaan. Eläkelaitos oli nimittänyt jäsenet
neuvottelukuntaansa, jonka tehtävänä oli antaa työkyvyttömyyseläkkeitä
koskevia suosituksia. Eläkelaitos oli myös maksanut neuvottelukuntaan
osallistumisesta palkkion, jota ei voitu pitää vähäisenä.

VakO 1047:2012

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments