Kuluvaatimus tehtävä kun vaaditaan asian palauttamista, palautuksen jälkeen ei vaatimusta voi enää tehdä

13.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:40 Oikeudenkäyntikulut Muutoksenhaku

Hovioikeus ei ollut myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa riita-asiassa. A:n valituksesta Korkein oikeus, jossa A ei ollut vaatinut korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, kumosi hovioikeuden päätöksen ja palautti asian hovioikeuden käsiteltäväksi. A vaati hovioikeudessa, että B velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa Korkeimmassa oikeudessa.

A:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta Korkeimman oikeuden osalta ei voitu tutkia hovioikeudessa, koska sitä ei ollut tehty ennen asian käsittelyn päättymistä Korkeimmassa oikeudessa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments