Finlex: Kuluttajansuoja muuttuu 13. kesäkuuta muun muassa verkkokaupassa

3.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa

Merkittävimmät muutokset koskevat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita.

Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenee
nykyisestä. Kuluttajalla on muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14
päivän kuluessa silloinkin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen
suostumuksellaan, mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin
kuluttajan tulee kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Uutta on myös se, että kuluttajan on jatkossa aina erikseen ilmoitettava
peruuttamisesta, kun nykyisin pelkkä tavaran palauttaminen katsotaan
peruuttamisilmoitukseksi. Ilmoittamista helpottaa se, että
elinkeinonharjoittajan tulee antaa kuluttajalle peruutuslomake.

Kuluttajan on jatkossa yleensä vastattava tavaroiden
palauttamiskuluista, ellei myyjä ole sitoutunut vastaamaan niistä tai
jättänyt ilmoittamatta kuluttajalle, että tämän on vastattava niistä.
Oletettavaa on, että osa elinkeinonharjoittajista sitoutuu jatkossakin
vastaamaan palautuskuluista, sillä muuten kuluttajien kynnys tehdä
ostoksia verkkokaupassa saattaa nousta.

Uudistuksen myötä elinkeinonharjoittaja saa käyttää tekemäänsä sopimusta
koskevassa puhelinpalvelussa vain sellaisia numeroita, joista
kuluttajalta perittävä puhelinmaksu on enintään kuluttajan
liittymäsopimuksen mukainen hinta tai ns. laskennallinen perushinta.
Viestintävirasto tulee laskemaan ja julkaisemaan laskennallisen
perushinnan vuosittain. Näin kuluttaja ei jatkossa enää joudu maksamaan
esimerkiksi reklamaatiosta peruspuhelumaksua huomattavasti kalliimpaa
hintaa. Rajoitusta sovelletaan kaikkiin kulutushyödykesopimuksiin,
lukuun ottamatta rahoituspalveluja eli esimerkiksi luotto- ja
vakuutussopimuksia.

Verkko-ostamisen yhteydessä edellytetään jatkossa, että tilauspainikkeessa mainitaan nimenomaisesti maksuvelvollisuudesta

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments