Euroopan komissio: Lähes 200 miljoonalla eurooppalaisella on jo eurooppalainen sairaanhoitokortti

24.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kortinhaltijoiden määrä on yli puolet vakuutetusta väestöstä EU:ssa

yöllisyys-, sosiaali- ja
osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor pitää myönteisenä,
että eurooppalaisen sairaanhoitokortin haltijoiden määrä on lisääntynyt.
”Näin loma- ja matkustuskauden alkaessa on paikallaan muistuttaa
eurooppalaisesta sairaanhoitokortista, sillä se oikeuttaa saamaan
välttämätöntä hoitoa Euroopan unionissa, Sveitsissä, Liechtensteinissa,
Norjassa ja Islannissa. Kasvava kortinhaltijoiden määrä osoittaa, että
EHIC-järjestelmään luotetaan ja että sen tarjoama suoja on todettu
hyväksi.”

Eurooppalainen
sairaanhoitokortti vahvistaa, että henkilöllä on oikeus saada
väliaikaisen ulkomaanoleskelunsa aikana välttämätöntä sairaanhoitoa
vastaanottavan maan julkisessa terveydenhuollossa samoin ehdoin ja
samaan hintaan kuin kyseisen maan omat kansalaiset. Kortti on ilmainen.
Eurooppalaista sairaanhoitokorttia ei voi käyttää, kun on kyse
suunnitellusta sairaanhoidosta toisessa maassa.

Julkisen terveydenhuollon
palveluja tuottavien sairaalojen on tunnustettava EHIC. Useimmissa
tapauksissa eurooppalaisen sairaanhoitokortin esittävät potilaat saavat
tarpeellisen terveydenhuollon ja korvaukset täysin ongelmitta. On
kuitenkin tullut esiin tapauksia, joissa terveydenhuoltopalvelujen
tarjoajat ovat lähinnä epätietoisuuden vuoksi kieltäytyneet hyväksymästä
korttia. Sen vuoksi sekä Euroopan komission että jäsenvaltioiden on
jatkossakin tiedotettava kortin toiminnasta terveydenhuoltopalvelujen
tarjoajille ja suurelle yleisölle.

Jos eurooppalaista
sairaanhoitokorttia ei hyväksytä, potilaiden olisi otettava yhteys
asianomaisen maan terveysviranomaiseen. Hätätilanteessa käytettävät
numerot ovat helposti saatavilla älypuhelimille ja tableteille
tarkoitetuilla sovelluksilla EHIC-sivustolta
(katso jäljempänä). Jos korttia ei edelleenkään hyväksytä, olisi
pyydettävä apua kotimaan terveysviranomaisilta. Jos ongelmat eivät
ratkea tälläkään, olisi otettava yhteyttä Euroopan komissioon, joka voi
tutkia valitukset ja asia voidaan ottaa esiin asianomaisen maan
viranomaisten kanssa. Jos tutkimustulokset antavat aihetta, komissio
aloittaa rikkomisesta johtuvat menettelyt kaikkia sellaisia
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät sovella eurooppalaisen
sairaanhoitokortin käytöstä annettua EU:n lainsäädäntöä.

On tärkeää tietää, että kortin
saa oman maan kansalliselta sairausvakuutuslaitokselta ilmaiseksi –
ilman että tarvitsisi maksaa hakuprosessissa avustaville välittäjille,
kuten joissakin maissa on kerrottu tapahtuneen. Kansalaisten pitäisi
ilmoittaa tällaisista tapauksista oman maansa
sairausvakuutusviranomaisille.


Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments