Ennakkopäätös testamentin moitekanteen tutkimisesta

13.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2013:39

Perintökaari – Keskinäinen testamentti – Testamentin moite
Oikeussuojan tarve

T oli määrännyt testamentissa omaisuutensa aviopuolisolleen E:lle ja
tämän jälkeen E:n lapsenlapselle. T:n toissijaisina perillisinä olleet
sukulaiset nostivat testamentin moitekanteen E:tä vastaan. Heillä
katsottiin olleen riittävä oikeudellinen intressi kanteen ajamiseen,
vaikka kanne oli nostettu vain leskeä vastaan, joka lainkin mukaan peri
T:n jäämistön, ja vaikka testamentti oli moiteajan umpeuduttua tullut
lainvoimaiseksi testamentin toissijaisen saajan osalta. Ks. KKO:1994:104

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments