Eduskunta: Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2013 eduskunnan puhemiehelle

10.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen luovutti tiistaina 10. kesäkuuta toimintakertomuksensa vuodelta 2013 eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle

Kertomukseen sisältyy, kuten aikaisempinakin vuosina, oikeusasiamies
Petri Jääskeläisen ja apulaisoikeusasiamiesten Jussi Pajuojan ja Maija
Sakslinin puheenvuorot.

Vuosi 2014 oli oikeusasiamiehen toiminnassa jälleen monin tavoin
ennätyksellinen. Oikeusasiamiehen tutkittavana olleiden
laillisuusvalvonta-asioiden määrä nousi viime vuonna jälleen uuteen
ennätykseen, vireille tuli 5 506 asiaa. Tämä on lähes 800 enemmän kuin
edellisenä vuonna.

Laillisuusvalvonta-asioita myös ratkaistiin aiempaa enemmän, 5 762.
Tämä on yli 700 asiaa enemmän kuin vuonna 2012.
Laillisuusvalvonta-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden
lopussa 4,2 kuukautta.

Eniten kanteluita ratkaistiin sosiaaliturvaa koskevissa asioissa.
Muita suuria asiaryhmiä olivat edelleen poliisi, terveydenhuolto ja
vankeinhoito.

Oikeusasiamiehen toimenpiteeseen johti viime vuonna yhteensä 840
ratkaisua eli noin 16 prosenttia kanteluista ja omista aloitteista.

Tarkastuksia sen sijaan tehtiin viime vuonna 89 kohteeseen, mikä oli
merkittävästi vähemmän kuin vuotta aiemmin (147). Tämä johtui sekä
kanteluiden määrän kasvusta että siitä, että kanslia asetti vuoden
käsittelyajan ensisijaiseksi tavoitteekseen.

Oikeusasiamiehen kertomus on luettavissa oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

Lisätietoa  

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments