Aluksen omistaja ei ollut vapautunut vastuustaan öljynpäästömaksusta

9.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:37

Merenkulun ympäristönsuojelulaki – Öljypäästömaksu
Merioikeus – Oikeudenkäynti merijutussa
Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio

Rajavartiolaitos oli määrännyt aluksen omistajalle öljypäästömaksun.
Kysymys siitä, oliko omistaja osoittanut asemestaan laivanisännän
maksuvelvolliseksi merenkulun ympäristönsuojelusta annetun lain 3 luvun 1
§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jolloin maksua ei olisi saanut
määrätä omistajalle.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments