Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työtapaturman perusteella maksettavan haittarahan tasa-arvosäännösten mukaisuudesta

14.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 15. toukokuuta ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-318/13, X

Asiassa on kyse työtapaturman perusteella maksettavan haittarahan
suuruuden määrittämisestä. Kun haittaraha maksetaan kertakorvauksena,
miehelle suoritettava korvaus muodostuu pienemmäksi kuin saman ikäisen
ja muutoin vastaavassa tilanteessa olevan naisen korvaus. KHO kysyy,
onko tämä miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen
asteittaista toteuttamista sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä
koskevan direktiivin 79/7/ETY mukaista.

Suomi katsoi huomautuksissaan, että lainsäädäntö ei ole syrjivä.
Suomi korosti, että haittarahan määräytymisperusteet ovat samat
molemmilla sukupuolilla. Silloin, kun haittaraha maksetaan
kertakorvauksena, se on pääomitettava ja mitoitettava vastaamaan
henkilön jäljellä olevaa elinaikaa käyttämällä vakuutusmatemaattisena
laskentaperusteena kansallisia elinajanodotteita. On tilastollinen
tosiasia, että Suomessa naisten ja miesten keskimääräiset
elinajanodotteet eroavat toisistaan merkittävästi. Suomi totesi, että
ero kertakorvauksena maksettavan haittarahan suuruudessa on siten
seurausta korvauksen maksutavasta ja johtuu haittarahan luonteesta
vakuutetun loppuelämän kattavana korvauksena.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen
kannanotto unionin oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin
tuomioistuinta. Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

Viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan C-318/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments