Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kirjojen arvonlisäverotusta koskevassa asiassa

13.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Paolo Mengozzi antaa keskiviikkona 14.5 ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-219/13, K. Asia koskee arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY tulkintaa

KHO tiedustelee ennakkoratkaisupyynnöllään, onko sellainen
lainsäädäntö, jonka mukaan painettuihin kirjoihin sovelletaan alennettua
arvonlisäverokantaa, mutta muilla fyysisillä alustoilla (kuten CD- tai
CD-ROM-levyllä tai muistitikulla) oleviin kirjoihin yleistä verokantaa,
arvonlisäverodirektiivin mukainen. Ennakkoratkaisupyyntö ei koske
internetistä ladattavia sähköisiä e-kirjoja.
Suomi on katsonut, että ennakkoratkaisukysymykseen tulee vastata
myönteisesti. Direktiivissä mahdollistetaan alennetun
arvonlisäverokannan soveltaminen kirjoihin. Suomi korosti, että
jäsenvaltio voi rajata alennetun verokannan soveltamisen vain
painettuihin kirjoihin, koska alennettuja verokantoja voidaan unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan soveltaa valikoivasti. Myöskään
verotuksen neutraalisuuden periaate ei muodosta estettä tällaiselle
ratkaisulle, koska painetut kirjat ja muilla fyysisillä alustoilla
olevat kirjat eivät kilpaile keskenään eivätkä siten ole kyseisen
periaatteen kannalta samankaltaisia tuotteita.
Julkisasiamiehen
ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto unionin
oikeuden oikeasta tulkinnasta eikä se sido unionin tuomioistuinta.
Unionin tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.

Viestintäosaston tiedote

Linkki asiaan C-219/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments