Työnantajalla oikeus asianosaisena saada työntekijän terveystiedot

21.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Asiakirjajulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Asianosainen – Terveydentilaa koskeva tieto – Sairauspäiväraha – Erittäin tärkeä yksityinen etu – Salassapidettävä asiakirja – Päätöksen perusteleminen – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Työnantaja A:lla oli sairauspäiväraha-asiassa asianosaisena oikeus saada
tieto työntekijä B:n terveydentilaa koskevasta selvityksestä. Asiassa
ei katsottu olevan sellaista viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 11 §:n mukaista erittäin tärkeää yksityistä etua, joka
olisi vaatinut asianosaisjulkisuuden rajoittamista. Vakuutusoikeus
velvoitti Kansaneläkelaitoksen antamaan työnantaja A:lle myös päätösten
perustelujen osalta samansisältöiset päätökset kuin työntekijä B:lle.
Kyse myös asianosaisjulkisuudesta ja päätöksen perustelemisesta
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments