Tietosuojavaltuutettu: GOOGLE

16.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tietosuojavaltuutetun toimistoon on tullut yhteydenottoja EU:n tuomioistuimen 13.5.2014 antaman, Googlen hakukonetoimintoja koskeneen tuomion johdosta

Tuomion eräänä keskeisenä sisältönä on, että Googlea pidetään
tietosuojadirektiivin tarkoittamana rekisterinpitäjänä. Näin ollen
kansalaiset voivat esittää tiedonkorjausvaatimuksia suoraan Googlelle.
Vaatimus voidaan aina kohdistaa myös alkuperäiseen julkaisijaankin,
kuten tähänkin asti.

Tuomio ei kuitenkaan tarkoita, että Googlen
olisi automaattisesti poistettava pyynnön esittäjää koskevat
henkilötiedot. Tuomion mukaan hakukoneesta olisi poistettava
virheelliset ja siihen mukaan luettuna vanhentuneet tiedot, jotka “eivät
ole asianmukaisia, olennaisia tai ne ovat liian laajoja niihin
tarkoituksiin, joissa hakukoneen ylläpitäjä niitä käsittelee”.

Suomalaisen
käytännön mukaan tässä tarkoitettu virheenoikaisuvaatimus on esitettävä
ensin suoraan rekisterinpitäjälle, eli Googlelle. Yhtiön on siihen
ilman aiheetonta viivytystä vastattava. Ellei se vastaa tai se
kieltäytyy poistamasta linkitystä virheelliseen tietoon, voi pyynnön
esittäjä sitten kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Pyrimme päivittämään julkaisemaamme opasta “Tietojen poistaminen internetin hakukoneista” mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments