SM: Esitys turvapaikkamenettelyä koskevien säännösten muuttamisesta lausunnolle

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksen taustalla oleva direktiivi koskee kansainvälisen suojelun
myöntämistä ja poistamista koskevia yhteisiä menettelyitä EU-maissa
(menettelydirektiivi). Direktiivi liittyy yhteisen eurooppalaisen
turvapaikkajärjestelmän säädöskokonaisuuteen.

Uudelleen laaditun direktiivin tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioiden
entistä yhdenmukaisemmat menettelyt kansainvälisen suojelun
myöntämisessä ja poisottamisessa. Ulkomaalaislain säännökset vastaavat
pitkälti direktiivissä säädettyä, mutta lakia on tarpeen täsmentää
direktiivissä edellytetyllä tavalla.

Esitysluonnoksen keskeiset muutokset liittyvät haavoittuvassa asemassa
olevien turvapaikanhakijoiden tarpeiden entistä parempaan
huomioonottamiseen, turvallisista maista tulevien hakijoiden hakemusten
ja uusintahakemusten käsittelyyn sekä täytäntöönpanon kieltämistä
koskevien menettelyiden selkeyttämiseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments