OM: Uudistettua Bryssel I -asetusta aletaan soveltaa vuonna 2015

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuinten toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva uudistettu ns. Bryssel I -asetus tulee EU:ssa sovellettavaksi ensi vuoden alussa

Tänään eduskunnalle annettu lakiesitys sisältää asetusta täydentävää ja sen käytännön soveltamista koskevaa sääntelyä.

Uudistettu asetus helpottaa kansainvälisiä liittymiä omaavien
riita-asioiden ratkaisemista ja tuomioistuinten päätösten rajat
ylittävää täytäntöönpanoa.

Keskeisiin uudistuksen tuoma muutos on
luopuminen erillisestä välivaiheen ns. eksekvatuurimenettelystä, jossa
ulkomainen tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi.
Eksekvatuurimenettelystä luopuminen siirtää tehtäviä tuomioistuimilta
ulosottoviranomaisille. Jatkossa toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetut
tuomiot, tuomioistuimissa tehdyt sovinnot tai viralliset asiakirjat ovat
suoraan täytäntöönpantavia, ja tätä koskeva hakemus tehdään suoraan
ulosottoviranomaiselle.

Uudistettu asetus helpottaa kansainvälisiä liittymiä omaavien
riita-asioiden ratkaisemista ja tuomioistuinten päätösten rajat
ylittävää täytäntöönpanoa.

Keskeisiin uudistuksen tuoma muutos on
luopuminen erillisestä välivaiheen ns. eksekvatuurimenettelystä, jossa
ulkomainen tuomio julistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi.
Eksekvatuurimenettelystä luopuminen siirtää tehtäviä tuomioistuimilta
ulosottoviranomaisille. Jatkossa toisessa EU:n jäsenvaltiossa annetut
tuomiot, tuomioistuimissa tehdyt sovinnot tai viralliset asiakirjat ovat
suoraan täytäntöönpantavia, ja tätä koskeva hakemus tehdään suoraan
ulosottoviranomaiselle.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments