OM: Hallintokantelujen käsittely tehostuu syyskuun alusta

8.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallintokanteluihin liittyvä menettely tehostuu syyskuun alussa. Kantelujen käsittelyssä lisätään joustavuutta ja viranomaisen harkintavaltaa. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa hallintolain muutos huomenna 9. toukokuuta

Hallintokantelun voi tehdä valtion tai kunnan viranomaisen, siihen
virka- tai työsuhteessa olevan henkilön tai muun julkista
hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai
velvollisuuden täyttämättä jättämisestä. Kantelu tehdään viranomaisen
toimintaa valvovalle viranomaiselle. Se ei tähtää päätöksen muuttamiseen
tai kumoamiseen eikä kanteluun annettu ratkaisu ole valituskelpoinen
päätös.

Nykyisin suuri osa hallintokanteluista tutkitaan
täysmittaisessa menettelyssä selvityksineen, kuulemisineen ja
vastineineen. Uuden lain mukaan valvovan viranomaisen tulee
tapauskohtaisesti arvioida, millaisia toimenpiteitä kukin kantelu
edellyttää. Se voi ohjata valvottavaa kiinnittämällä huomiota hyvän
hallinnon vaatimuksiin tai ilmaista käsityksensä lain mukaisesta
menettelystä. Vahvin keino on huomautuksen antaminen valvottavalle.
Nykyisin laissa ei ole säännöksiä hallintokantelujen seuraamuksista.


Kahden vuoden vanhentumisaika hallintokanteluille

Kahta
vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei enää tutkita,
ellei siihen ole erityistä syytä. Vanhentumisaika alkaa kulua
lainvastaiseksi väitetystä viranomaisen toimesta, mutta merkitystä voi
olla myös sillä, milloin kantelija on saanut tiedon ratkaisusta tai
toimenpiteestä.

Hallintokantelujen määrät ovat 2000-luvulla
voimakkaasti kasvaneet. Kun uusi laki vähentää täysimittaisesti
tutkittavien hallintokantelujen osuutta, viranomaiset voivat suunnata
enemmän voimiaan ennalta ehkäisevään valvontaan ja ohjaukseen.


Odotettavissa oleva käsittelyaika määriteltävä

Lisäksi
laki korostaa viranomaisten velvoitetta huolehtia hallintoasian
käsittelystä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisille tulee
velvollisuus määritellä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille
toimialansa keskeisiin asiaryhmiin kuuluville asioille, joissa
ratkaistaan, saako henkilö hakemansa oikeuden tai edun. Tällaisia ovat
esimerkiksi erilaiset lupa-asiat tai lakisääteisten etuuksien taikka
avustusten myöntäminen.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments