KKO äänesti 9-8: isyystuomiota koskevaa purkuhakemusta ei vielä ratkaista. Odotetaan lainsäändäntötoimia.

28.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2014:35

Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Ihmisoikeusloukkaus
Isyys – Isyyden vahvistaminen
Oikeudenkäyntimenettely – Asian lepäämään jättäminen

Ennen isyyslain voimaantuloa vuonna 1968 avioliiton ulkopuolella
syntynyt A oli vaatinut vuonna 2000 nostamassaan kanteessa
vahvistettavaksi, että B oli hänen isänsä. Korkein oikeus oli 17.11.2003
antamallaan tuomiolla (KKO 2003:107) hylännyt kanteen, koska se oli
nostettu vasta isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa
säädetyn, 1.10.1981 päättyneen määräajan jälkeen. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin oli 6.7.2010 antamassaan tuomiossa katsonut,
että A:n yksityiselämän suojaa oli loukattu. A vaati tämän jälkeen
Korkeimman oikeuden tuomion purkamista.

Korkein oikeus katsoi,
että lainsäädäntötoimet olivat sanotusta voimaanpanolaista ja sen
soveltamisesta aiheutuneiden ongelmien ensisijainen ratkaisukeino.
Vireillä on isyyslain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke, jonka
tarkoituksena on myös taannehtivin vaikutuksin ratkaista nämä ongelmat.
Korkein oikeus jätti purkuhakemuksen käsittelyn lepäämään, kunnes
lainsäädäntöhanke on ratkennut. (Ään. täysistunto 9-8) Vrt. KKO:2003:107

KKO:2014:35

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments