EU:n tuomioistuimen tuomio yhteisön oikeuden periaatteita koskevassa asiassa

9.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaatteet – Unionin oikeuden soveltaminen – Tilanne ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan – Unionin tuomioistuimen toimivallan puuttuminen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Grondwettelijk Hof (Belgia).  Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEU 6 artiklan 3
kohdan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä
perusoikeuskirja) 20 ja 21 artiklan – luettuina perusoikeuskirjan 15 ja
16 artiklan sekä SEUT 34–SEUT 36, SEUT 56 ja SEUT 57 artiklan valossa –
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmeni, että
pääasian vastaajat pitivät puutarhakeskuksiaan yleisölle avoimina
seitsemänä päivänä viikossa. Aukiolo katsottiin kansallisen sääntelyn vastaiseksi.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
tiedusteli kysymyksellään pääasiallisesti, onko perusoikeuskirjan 20 ja
21 artiklassa – luettuina perusoikeuskirjan 15 ja 16 artiklan sekä SEUT
34–SEUT 36, SEUT 56 ja SEUT 57 artiklan valossa – vahvistettuja
yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon periaatteita tulkittava siten, että
ne ovat esteenä LHO:n kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka
mukaan elinkeinonharjoittajat eivät muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
saa pitää liikettään avoimena seitsemänä päivänä viikossa, vaan se on
suljettava yhtenä päivänä viikossa.

Silloin, kun oikeudellinen
tilanne ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan, unionin tuomioistuin
ei ole toimivaltainen arvioimaan tilannetta, eivätkä perusoikeuskirjan
määräykset, joihin mahdollisesti tukeudutaan, sellaisinaan voi perustaa
kyseistä toimivaltaa.
Ennakkoratkaisupyynnössä ei ollut mitään
konkreettista seikkaa, jonka perusteella olisi voitu  katsoa, että
pääasiassa kyseessä oleva oikeudellinen tilanne olisi kuulunut
unionin oikeuden
soveltamisalaan.


Unionin tuomioistuin  on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa vastata Grondwettelijk
Hofin (Belgia) esittämään ennakkoratkaisukysymykseen.

Linkki asiaan C-483/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments