EU:n tuomioistuimen tuomio: Pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman myöntämisen edellytyksiä koskevista vähimmäisvaatimuksista

8.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset – Kansallinen menettelysääntö, jonka mukaan toissijaista suojelua koskeva hakemus otetaan käsiteltäväksi vain, jos pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus on ensin hylätty – Hyväksyttävyys – Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Tehokkuusperiaate – Oikeus hyvään hallintoon – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Menettelyn puolueettomuus ja nopeus

Ennakkoratkaisupyynnnön  oli esittänyt Supreme Court (Irlanti).
Unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kolmansien
maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä
pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi
koskevista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä
29.4.2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/83/EY sekä tehokkuusperiaate
ja oikeus hyvään hallintoon eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä
olevan kaltaiselle kansalliselle menettelysäännölle, jonka mukaan
toissijaista suojelua koskeva hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain,
jos ensin on hylätty pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus, kunhan
yhtäältä pakolaisaseman myöntämistä koskeva hakemus ja toissijaista
suojelua koskeva hakemus voidaan esittää samanaikaisesti ja toisaalta
tämä kansallinen menettelysääntö ei johda siihen, että toissijaista
suojelua koskeva hakemus käsitellään vasta kohtuuttoman ajan kuluttua,
minkä tarkistaminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä.

Linkki asiaan C-604/12

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments