Eduskunnan kirjasto: Ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön kehittämishanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

13.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäasiainministeriön hankkeessa selvitetään ja arvioidaan ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön nykytila ja toimivuus. Osana hanketta on laadittu myös kansainvälinen vertailu lainsäädännöstä

Tarkoitus on laatia ehdotus, miten ihmiskaupan uhrien auttamista koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää.

Hallitusohjelmassa on kirjaus ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi ja oikeusturvan parantamiseksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2014.

Tietopakettiin
on koottu hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa, uutisaineistoa,
oikeusvertailevaa aineistoa ja kirjallisuutta. Tietopakettia
täydennetään hankkeen edetessä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments