Valtakunnanvoudinvirasto: Ulosotto tehostanut harmaan talouden torjuntaa

9.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ulosoton erikoisperintä tutkii vaikeasti selvitettäviä ulosottoasioita, joissa omaisuus usein on pyritty järjestelemään velkojien ulottumattomiin

Vuonna 2013 erikoisperintä saavutti varsin hyvän tuloksen: velkojille
tilitettiin noin 39,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 vastaava tulos oli
noin 12,1 miljoonaa euroa.

Erikoisperinnän tulokseen kuuluvat
myös velallisten suoraan velkojille suorittamat maksut, velallisen ja
velkojan solmimat maksusopimukset sekä muille ulosottoviranomaisille tai
yhteistyötahoille toimenpiteiden kohteiksi osoitettu omaisuus.

Kaikki
edellä mainitut erät huomioon ottaen oli erikoisperinnän rahamääräinen
tulos vuonna 2013 noin 76,5 miljoonaa euroa (2012 36,7 miljoonaa euroa).

Vuoden
2013 lopussa erikoisperinnässä oli ulosmitattua tai takavarikoitua
omaisuutta 99 miljoonan euron edestä. Tämän omaisuuden osalta
rahamääräinen tulos realisoituu ja tarkentuu vasta myöhemmin.

Erikoisperinnän
tutkittaviksi siirrettiin 495 uutta velallista vuonna 2013. Edelliseltä
vuodelta siirtyneiden kanssa erikoisperinnän kohteena oli kaikkiaan
1141 velallista, joista tutkinta vuoden aikana saatiin valmiiksi 498
velallisesta.

Tulosten paraneminen johtuu erikoisperinnän
määrätietoisesta kehittämisestä, mutta toiminnalle on myös ominaista
voimakaskin vuosittainen euromääräisen tuloksen vaihtelu.

Erikoisperinnän
tärkein vaikutus ja tulos on kuitenkin velkojen maksun välttelyyn
liittyvien väärinkäytösten ennaltaehkäisyssä, toteaa valtakunnanvouti Juhani Toukola.
Kiinnijäämisriskin kasvattaminen karsii velkojen maksun välttelyä ja
usein samalla talousrikoksiin syyllistymistä. Talousrikollisuudella
saadun rikoshyödyn pois saaminen puolestaan heikentää myöhempää
talousrikollisuutta, koska toiminnan pyörittäminen vaatii varoja.


Harmaata taloutta torjutaan viranomaisten tietojenvaihdolla

Velallisia
siirtyy erikoisperintään kahta reittiä. Osa tulee ulosoton
normaaliperinnästä, jossa havaitaan merkkejä siitä, että laajempi
selvitystyö velallisen ulosmittauskelpoisen varallisuuden
selvittämiseksi olisi tarpeen. Osa tulee muiden viranomaisten
käynnistämän selvitystyön tuloksena, kun havaitaan, että laajempaa
tutkintaa myös oikein kohdistetuille täytäntöönpanotoimille tarvitaan.
Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa viranomaisten
välinen tietojenvaihto mm. poliisin, verottajan, tullin ja ulosoton
välillä onkin keskeistä.

Ulosoton erikoisperintä laajennettiin
vuonna 2011 koko maan kattavaksi. Tulokset ovat olleet valtakunnanvoudin
mukaan rohkaisevia.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments