Tilastokeskus: Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

9.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten määrä laski 2 prosenttia

Erityisesti
velallisia miehiä oli aiempia vuosia vähemmän. Ulosottovelallisia
yrityksiä ja yhteisöjä oli puolestaan 19 000, mikä oli lähes
3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.

Ulosottovelalliset miehet ja naiset
2008–2013, lkm

Ulosottovelalliset miehet ja naiset 2008–2013, lkm

Hieman yli 220 000 ulosottovelallisesta luonnollisesta
henkilöstä 96 prosenttia kuului Suomessa vakinaisesti asuvaan
väestöön. Miehiä heistä oli 133 000 ja naisia 77 000.
Miesvelallisten määrä on laskenut hieman vuodesta 2008.
Naisvelallisten määrä taas nousi vuoteen 2012 asti, kunnes kääntyi
laskuun vuonna 2013. Naisten osuus velallisista oli
37 prosenttia vuonna 2013. Osuus on kasvanut tasaisesti;
vuonna 2008 se oli 34 prosenttia.

Väestöön kuuluvilla velallisilla oli perinnässä yhteensä lähes
1,6 miljoonaa asiaa. Velallista kohden asioita oli keskimäärin 7,6.
Vuodesta 2008 lähtien asioiden määrä velallista kohden on noussut
selvästi. Perinnässä olevien asioiden määrä on kuitenkin kasvanut
nopeammin naisilla kuin miehillä. Vuonna 2008 naisilla oli
perinnässä keskimäärin 5,3 asiaa, kun vuonna 2013 niitä oli 7,8.
Vastaavasti miehillä oli vuonna 2013 perinnässä 7,4 asiaa.

Keskimääräinen perinnässä olevien asioiden määrä
velallista kohti vuosina 2008–2013, kpl

Keskimääräinen perinnässä olevien asioiden määrä velallista kohti vuosina 2008–2013, kpl

Vuoden 2013 lopussa velallisilla oli ulosottovelkaa kaikkiaan
noin 3,9 miljardia euroa. Tämä oli yli 85 miljoonaa euroa
enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Luonnollisten
henkilöiden keskimääräinen velkasumma velallista kohti laski
vuosina 2008–2013, kun taas oikeushenkilöiden keskimääräinen
velka samanaikaisesti kasvoi.

Miesten keskimääräinen ulosottovelka on viime vuosien aikana
laskenut ja naisten ulosottovelka vastaavasti noussut. Vuonna 2013
miesten keskimääräinen ulosottovelka henkeä kohti oli 17 917 euroa,
kun vuonna 2008 velka oli 20 294 euroa. Naisten ulosottovelka
oli puolestaan 11 397 euroa, kun vuonna 2008 se oli 9 265
euroa.

Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti
vuosina 2008–2013, euroa

Keskimääräinen ulosottovelka velallista kohti vuosina 2008–2013, euroa

Ulosottoasioista suurimpina ryhminä olivat muut
yksityisoikeudelliset perintäasiat, muut julkisoikeudelliset asiat
ja veroasiat. Edellä mainitut ulosottoasiat kattoivat
94 prosenttia kaikista vireillä olleista ulosottoasioista.
Muut julkisoikeudelliset asiat -ryhmään kuuluvista asioista
merkittävimpiä olivat ajoneuvovero sekä erilaiset lakisääteiset
vakuutusmaksut.

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian
mukaan vuosina 2008–2013, kpl

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät asian mukaan vuosina 2008–2013, kpl

Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät
asian mukaan vuosina 2008–2013, kpl

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Muut yksityis-
oikeudelliset
perintäasiat
384 494 431 275 479 596 548 085 637 033 714 940
Muut julkis-
oikeudelliset
asiat
455 635 447 276 417 945 586 004 557 795 525 461
Veroasiat 309 202 344 030 386 386 383 787 380 653 401 687
Sakko- ja
korvausasiat
101 967 113 838 104 459 66 272 67 955 72 911
Elatus-
apuasiat
23 604 21 426 26 621 25 111 21 946 21 990
Muut yksityis-
oikeudelliset
toimenpide-
asiat
1 226 1 160 1 025 915 868 1 073

Ulosottoasiat-tilasto perustuu oikeusministeriön ulosoton
asianhallintajärjestelmästä saataviin tietoihin. Tilastokeskus on
kerännyt tietoja ulosottovelallisista vuodesta 2008 lähtien.
Tilastokeskuksessa aineistoon on yhdistetty sosioekonomisia
taustatietoja Suomessa vakinaisesti asuvaan väestöön kuuluville.
Näistä löytyy lisää tietoja tietokantataulukoista.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments