Tilastokeskus: Käräjäoikeudet ratkaisivat lähes puoli miljoonaa siviiliasiaa vuonna 2013

2.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2013 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 491 700 siviiliasiaa, mikä on lähes 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Riita-asioita ratkaistiin
ennätykselliset 441 700 asiaa, mikä on 4,5 prosenttia
edellisvuotta enemmän. Hakemusasioita käsiteltiin 50 000, 8
prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi
Tilastokeskuksen tilastosta Käräjäoikeuksien siviiliasioiden
ratkaisut.

Edellisten vuosien tapaan enemmistö ratkaistuista riita-asioista
(68 %) oli velka- tai saamissuhdetta koskevia asioita. Velka-
tai saamissuhdeasioita käräjäoikeuksissa ovat esimerkiksi
kulutusluotot (ml. pikavipit) ja luottokorttisaatavat. Kaikkiaan
velka- tai saamissuhdeasioita ratkaistiin vuonna 2013 lähes
299 000, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
2000–luvun puolivälin jälkeen alkanut velka- tai
saamissuhdeasioiden määrän voimakas kasvu hiipui vuonna 2010, mutta
jatkui jälleen vuodesta 2011. Vuonna 2013 kasvu taittui; uusia
velka- tai saamissuhdeasioita tuli käräjäoikeuksiin vain parisen
tuhatta enemmän kuin edellisenä vuotena. Velka- tai
saamissuhdeasioiden lisäksi eniten riita-asioita puitiin
asiaryhmissä palvelussopimukset, toimeksianto ja
työntulossopimukset (14 %), irtain omaisuus (10 %) sekä
huoneenvuokra-asiat (6 %).

Uusia asioita vähemmän, seuraavalle vuodelle siirtyneitä myös
vähemmän

Vuonna 2013 käräjäoikeuksiin saapui uusia asioita 5 prosenttia
vähemmän kuin vuonna 2012. Väheneminen johtui riita-asioiden määrän
pienenemisestä. Määrällisesti eniten vähenivät palvelussopimuksiin,
toimeksiantoihin ja työntulossopimuksiin perustuvat velkomukset
(esim. puhelinlasku, sähkölasku) sekä irtaimen kauppaan perustuvat
velkomukset.

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtyneiden asioiden määrä kasvoi
ja vuoden 2013 lopussa vireillä olleiden asioiden määrä pieneni
verrattuna vuoteen 2012. Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirtyi yli
117 000 vireillä ollutta siviiliasiaa. Määrä on yli 30
prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Eniten vuodelta 2012
siirtyi asioita määrällisesti suurimmista asiaryhmistä, kuten
velka- ja saamissuhdeasioista ja irtainta omaisuutta koskevista
asioista, vaikka niiden käsittelyajat käräjäoikeuksissa ovatkin
yleisesti ottaen lyhyitä. Vuoden 2013 lopussa vireillä oli
73 000 siviiliasiaa, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin
vuotta aiemmin.

Ratkaisut pääosin kirjallisella valmistelulla

Loppuun käsitellyistä riita-asioista 99,4 prosenttia,
438 900 asiaa, ratkaistiin jo asian valmisteluvaiheessa.
Valmistelun kirjallisessa käsittelyssä ratkaistiin 436 500
asiaa ja suullisessa valmistelussa 2 400 asiaa.
Käräjäoikeuksien pääkäsittelyyn riita-asioista eteni 0,6 prosenttia
loppuun käsitellyistä asioista.

Vuonna 2013 riita-asioiden käsittelyajat pitenivät kaikissa
ratkaisuvaiheissa edelliseen vuoteen verrattuna. Riita-asioista 52
prosenttia ratkaistiin alle kahdessa kuukaudessa ja 94 prosenttia
alle puolessa vuodessa. Riita-asioiden kirjallisessa valmistelussa
käsittelyyn kului keskimäärin 2,6 kuukautta ja pääkäsittelyyn
edenneissä jutuissa keskimäärin 12,5 kuukautta. Keskimääräinen
käsittelyaika kaikissa loppuun käsitellyissä riita-asioissa oli 2,7
kuukautta. Hakemusasioiden käsittelyajat pysyivät edellisen vuoden
tasolla.

Käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti riippuen asian
sisällöstä ja käsittelyn ratkaisuvaiheesta. Vuonna 2013
riita-asioista erityisesti merioikeuden, huoneenvuokra-asioiden,
velka- tai saamissuhdeasioiden sekä irtainta omaisuutta koskevien
asioiden käsittelyajat olivat keskimääräistä käsittelyaikaa
lyhyempiä. Pisimpään kestivät pääkäsittelyyn edenneet asiat, jotka
koskivat vakuutussopimusta, konkurssia, sopimussuhteen ulkopuolista
korvausvastuuta ja aineetonta oikeutta.

Hakemusasioiden käsittelyajat ovat keskimäärin riita-asioiden
käsittelyaikoja pidempiä. Hakemusasioissa lyhyimmät käsittelyajat
olivat holhousasioissa sekä perintö- ja testamenttioikeuden
asioissa, pisimmät pääkäsittelyyn asti edenneissä avio- ja
avoliitto-oikeuden asioissa sekä konkurssiasioissa.

Vuonna 2013 loppuun käsittelemistään riita-asioista
käräjäoikeudet hyväksyivät kanteen, eli ratkaisivat jutun kantajan
vaatimusten mukaisesti, 83 prosentissa tapauksista. Hyväksytyistä
kanteista 97 prosenttia oli yksipuolisia tuomioita eli
tuomioistuimen ratkaisuja poissa ollutta asianosaista vastaan.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments