SM: Yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevaa sääntelyä selkeytetään

4.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on 3.4 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksen pääasiallinen tavoite on yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan sääntelyn selkiyttäminen.
Esityksen pääasiallinen tavoite on yksityisiä turvallisuuspalveluita
koskevan sääntelyn selkiyttäminen. Esityksessä ehdotetaankin, että alan
lainsäädäntö keskitetään pääosin yhteen lakiin.

Uusi laki yksityisistä turvallisuuspalveluista korvaisi nykyisen
yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain. Lisäksi ehdotetaan
muutoksia poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin
sekä eräisiin muihin lakeihin.
Lakiehdotus yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita,
järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset.
Turvasuojaajia ovat esimerkiksi lukkosepät tai murtohälytyslaitteiden
asentajat.

Myös turvasuojaustoiminta luvanvaraiseksi

Järjestyksenvalvojatoimintaa ehdotetaan elinkeinotoimintana
luvanvaraiseksi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Myös
turvasuojaustoimintaa ehdotetaan tietyiltä osin luvanvaraiseksi.
Vartioimisliiketoiminta pysyisi edelleen luvanvaraisena.
Ehdotettu laki käsittää myös säännökset turvallisuusalan
elinkeinoluvasta. Lupa olisi yhteinen kaikille luvanvaraisiksi
ehdotetuille yksityisen turvallisuusalan elinkeinoille. Erillisestä
vartioimisliikeluvasta luovuttaisiin. Turvallisuusalan elinkeinolupaa
koskevat säännökset vastaisivat kuitenkin pääosin nykyistä
vartioimisliikelupaa koskevia säännöksiä.

Täsmennyksiä vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksiin

Uudessa laissa vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia
täsmennetään. Vartijalle esitetään muun muassa oikeutta vapauttaa
rikoksen perusteella kiinniotettu henkilö joissain tapauksissa.

Myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin
ehdotetaan muutoksia. Poliisilaitokset voisivat jatkossa antaa
toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta
myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin
rajattujen edellytysten täyttyessä. Tehtävissä voitaisiin käyttää
vartijaksi hyväksyttyjä henkilöitä, jotka ovat saaneet
erityiskoulutuksen tehtävään.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments