SM: Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus on loppusuoralla

29.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on toteutettu kahdessa vaiheessa. Laaja uudistustyö on ollut käynnissä vuodesta 2008 asti

Ensimmäisessä vaiheessa järjestyksenvalvojien käyttöalaa laajennettiin
terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteisiin, lentopaikkoihin ja
satamiin. Samalla tarkennettiin vartijoiden ja järjestyksenvalvojien
koulutusvaatimuksia. Ensimmäisen vaiheen muutokset tulivat voimaan
joulukuussa 2010.

Toisen vaiheen muutokset, joilla pyritään selkiyttämään yksityistä
turvallisuusalaa koskevaa sääntelyä, annettiin eduskunnalle 3.4.2014.

Jatkossa yksityistä turvallisuusalaa koskevat säädökset yhteen lakiin

Eduskunnan käsittelyssä olevassa toisen vaiheen muutosesityksessä
yksityistä turvallisuusalaa koskevat säännökset ollaan keskittämässä
mahdollisimman pitkälti yhteen lakiin.

Järjestyksenvalvojatoimintaa ehdotetaan elinkeinotoimintana
luvanvaraiseksi eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, samoin
turvasuojaustoimintaa ehdotetaan osittain luvanvaraiseksi. Jatkossa
käytössä olisi yksi yhteinen turvallisuusalan elinkeinolupa koko
toimialalle. Samalla erillisestä vartioimisliikeluvasta luovuttaisiin.
Poliisin säilytystiloissa esitetään mahdollistettavaksi tilapäinen
yksityisten vartijoiden käyttö tietyin edellytyksin.

Valmisteluun oli mahdollisuus osallistua monin tavoin

Uudistuksessa pyrittiin huomioimaan laajasti eri intressitahot ja
näiden vaikutusmahdollisuudet lopputulokseen. Tavoitteena oli saada
mahdollisimman kattavaa palautetta hankkeen piiriin kuuluvista
kysymyksistä.

Valmistelun aikana järjestettiin kuulemistilaisuus, johon kutsuttiin
laajasti viranomaisia ja alan toimijoiden ja median edustajia. Toinen
kuulemistilaisuus suunnattiin oppilaitoksille. Lisäksi hankkeen aikana
järjestettiin runsaasti pienempiä tilaisuuksia, joissa lainvalmistelijat
kävivät läpi suunnitelmia alan toimijoiden kanssa.

Verkkokuulemisen kautta myös kansalaisille tarjottiin mahdollisuus
ottaa kantaa valmisteluun. Hankkeessa järjestettiin keskustelu
Otakantaa.fi-foorumilla keväällä 2012. Lisäksi ministeriön
internetsivujen kautta oli mahdollisuus lähettää suoraan palautetta
valmistelijoille koko hankkeen ajan.

Varsinainen lausuntokierros lakiluonnoksesta järjestettiin vuoden 2013
alussa. Lausuntoja saapui noin 40 taholta ja lisäksi kymmenen yliopistoa
antoi lausunnon järjestyksenvalvojan asettamismahdollisuudesta
korkeakoulujen toimipaikkoihin.

– Kaikki palaute rikastuttaa valmistelua ja tuo siihen uusiakin
näkökulmia. Erityisesti lausuntokierroksella saadun lausuntopalautteen
myötä esitysluonnokseen tehtiin useita muutoksia, joista osa oli varsin
merkittäviä, toteaa uudistusta valmistellut Timo Kerttula.

Laaja kokonaisuudistus oli haastava lakiteknisesti

Nyt eduskuntaan mennyt lakipaketti on laaja ja sellaisenaan jo
lakiteknisestikin vaikea. Lisäksi muutosten arviointi siten, että kaikki
intressit voidaan tasapuolisesti huomioida, on haastavaa. Lopputulos on
useissa tapauksissa kompromissi.

– Valmistelussa joutuu ajoittain toteamaan, että olisi muitakin
sääntelymahdollisuuksia, joista kuitenkin saattaa seurata, että joku
toinen säännös menee vähemmän toivottuun suuntaan. Olo on välillä kuin
harakalla vastatervatulla katolla: kun pyrstön saa irti, nokka tarttuu
kiinni, kuvaa Timo Kerttula valmistelijan työtä.

– Mittava lakipaketti saatiin hiottua valmiiksi aikataulussa ja
eduskunnan käsittelyyn niin, että eduskunnalla on mahdollisuus saada sen
vielä tällä vaalikaudella käsiteltyä, toteaa Kerttula tyytyväisenä.

Onnistumisten tarkemman arvioinnin aika on Kerttulan mukaan sitten, kun eduskunta on käsitellyt muutospaketin.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments