SM: Laittoman ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva lakiesitys lausunnolle

28.4.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle hallituksen esitysluonnoksen, jonka tavoitteena on tehostaa harmaan talouden ja laittoman ulkomaisen työvoiman torjuntaa ulkomaalaisvalvonnan keinoin. Hanke liittyy hallitusohjelman linjauksiin

Lakiesitys sisältää ehdotuksen, jonka mukaan valvoville viranomaisille
tulisi säätää toimivaltuus suorittaa ulkomaalaisvalvontaa julkisrauhan
piiriin kuuluvissa paikoissa. Julkisrauhan suojaamia paikkoja ovat
esimerkiksi liiketilat ja rakennustyömaat.

Poliisin ja rajavartiolaitoksen tarkastusoikeudesta ehdotetaan
säänneltäväksi omassa pykälässään. Se sisältäisi muun muassa
toimivaltuudet oleskeluoikeuden tarkastamisesta, pääsystä julkisrauhan
suojaamiin tiloihin, kulkuneuvon pysäyttämisestä ja tiedon saannista
ulkomaalaisia palvelukseensa ottaneilta työnantajilta.

Nykyisin ulkomaalaisvalvontaa tehdään pitkälti viranomaisten
ohjeistuksen pohjalta. Ehdotetulla sääntelyllä täsmennetään
viranomaisten oikeutta tehdä tarkastuksia ja parannetaan valvottavien
perustuslain mukaisia oikeuksia määrittelemällä laissa toimivallan rajat
tarkastusten tekemiselle.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2014.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments